Unia Europejska

Unia Europejska obecnie w swoich szeregach ma 28 europejskich państw, które mają wspólne cele polityczne i gopodarcze. Teoria zjednoczenia jest wspaniała, tylko jak porozumiwają się politycy, którzy reprezentują różne państwa? Oczywiście wszyscy parlamentarzyści nie mają narzuconej znajomości języka angielskiego, ale w dobrym tonie jest znać ten język. Parlamentarzyści oczywiście mogą na mównicy używać swojego ojczystego języka.

Ich przemówienia są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej po to, aby wszyscy mogli je zrozumieć. Trudno jest zapanować nad tak ogromną grupą ludzi, nie dziwi zatem, że w gmachach Unii Europejskiej pracują tłumacze. Co więcej wszelkie prawa uchwalone przez organy Unii Europejskiej, na przykład dyrektywy, są tłumaczone nie tylko na język angielski, ale również na języki ojczyste, aby każdy obywatel wspólnoty mógł zapoznać się z nowym prawem, które w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywać wszystkich mieszkańców Europy.

Dzięki tłumaczeniu akt politycy mają pewność, że obywatele mają szansę zapoznać się z ich pracą.