Jakie znamy oczyszczalnie ścieków?

Do każdej miejscowości czy kompleksu mieszkalnego musi być przypisana oczyszczalnia ścieków. Nie ma znaczenia, czy znajduje się w niewielkiej odległości od danego miejsca czy mamy do czynienia z tak zwaną oczyszczalnią grupową, do której trafiają ścieki z określonego regionu. Niezależnie od wielkości oczyszczalni, możemy je również zaklasyfikować biorąc pod uwagę sposób oczyszczania ścieków. Na zawartość ścieków, a więc także na poziom ich czystości, bardzo duży wpływ mają czynniki biologiczne. Właśnie dlatego wśród popularnych oczyszczalni możemy wyróżnić te, w których oczyszczanie odbywa się podczas rozmaitych procesów biochemicznych.

Ich celem jest zmniejszenie ilości związków fosforu i azotu w odpadach, a także ograniczenie ilości zawiesin. Dość podobne działanie wykazują również oczyszczalnie chemiczne. W ich funkcjonowaniu niesamowicie istotne jest wykorzystanie takich środków chemicznych, które wywołują określone reakcje. W tym procesie ilość zanieczyszczeń zawartych w ściekach może być znacznie ograniczona. Substancje są dodawane do odpadów, by wpłynąć na ich skład chemiczny.