Czym są ścieki komunalne?

Choć niewielu z nas na co dzień przywiązuje jakąkolwiek uwagę do tematu ścieków, warto wiedzieć, że jest to bardzo istotna, szczególnie pod względem biologicznym, kwestia. Trudno więc się dziwić, że nawet w tym temacie istnieje specjalistyczna literatura oraz fachowy podział, który definiuje często używane pojęcia, związane z tego rodzaju odpadami. Dość często zdarza się, że spotykamy się z pojęciem ścieków komunalnych. Co to tak właściwie oznacza? Okazuje się, że w klasyfikacji tego rodzaju odpadów źródło ich pochodzenia nie ma żadnego znaczenia. Do ścieków komunalnych możemy zaliczyć zarówno ścieki opadowe i rozpadowe, jak i te nazywane bytowymi czy przemysłowymi.

Mianem ścieków komunalnych możemy określać także różnego rodzaju mieszaniny wszystkich wspomnianych wyżej odpadów. W rzeczywistości definicja ścieków komunalnych jest związana z odpowiedzialnością za ich utylizację. Zajmuje się tym odpowiedni samorząd. Jego zadaniem jest nie tylko oczyszczanie i odprowadzanie wszystkich ścieków, ale również odpowiednie przygotowanie oczyszczalni. W przypadku ewentualnej awarii związanej z oczyszczaniem ścieków komunalnych, konsekwencje także ponosić będzie właśnie wyżej wspomniany samorząd.

Close