Czy można mechanicznie oczyszczać ścieki?

Nietrudno zgadnąć, że oczyszczalnie ścieków mogą działać na bardzo różne sposoby. W jednych z nich wykorzystuje się procesy biologiczne, a w innych – reakcje zachodzące po wykorzystaniu substancji chemicznych. Jednym z interesujących sposobów oczyszczania ścieków jest przeprowadzanie tego procesu przy użyciu roślin wodnych! Czy można oczyszczać płynne odpady również w sposób mechaniczny? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, na terenie naszego kraju z powodzeniem funkcjonują mechaniczne oczyszczalnie, w których oczyszczanie przebiegu wyłącznie w wyniku procesów fizycznych.

Z drugiej jednak należy mieć na uwadze fakt, że w oczyszczalniach mechanicznych zachodzą procesy oczyszczania wstępnego. To oznacza, że ścieki po takim oczyszczaniu nie mogą trafić bezpośrednio do odbiorników biologicznych, ale muszą zostać jeszcze poddane dodatkowemu oczyszczaniu. W oczyszczalniach mechanicznych ścieki poddawane są takim zabiegom jak rozdrabnianie, filtrowanie, cedzenie czy sedymentacja. Na tym etapie oczyszczania ze ścieków eliminuje się tłuszcze i piasek, wykorzystując separator tłuszczu oraz piaskownik.

www.e-rakoniewice.com