Co to są ścieki?

Ścieki powstają w każdym miejscu na świecie, gdzie żyją ludzie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności ich odprowadzania i oczyszczania. Z zasady kojarzą nam się z nieprzyjemnym zapachem i zabrudzeniami.

Czy w rzeczywistości jednak zdajemy sobie sprawę, co nazywamy ściekami? Aby móc nazywać substancję ściekami, przede wszystkim musimy mieć do czynienia z takimi produktami, które już zostały zużyte. Zaliczamy do nich zarówno ciecze, jak i roztwory, koloidy czy zawiesiny. Ściekami można nazwać również odpadowe ciała stałe, które odprowadzane są z gospodarstw domowych za pomocą rurociągów.

Wbrew pozorom, ścieki nie muszą być zawsze związane z fekaliami z gospodarstw domowych. To również odpady powstające w procesie produkcji żywności czy odpadowe substancje przemysłowe. Nie ma znaczenia, czy mowa o ściekach gospodarczych, czy przemysłowych – zwykle tego rodzaju substancje cechuje wysoka szkodliwość dla środowiska.

Charakterystyczna dla ścieków jest także piana, która bardzo często pojawia się na ich powierzchni. Jej powstawanie związane jest z zawartością saponiny, detergentów i mydła, czyli substancji uznawanych za powierzchniowo czynne.