Biura tłumaczeń i kontrola jakości

Gdy korzystasz z usług biura tłumaczeń oczekujesz najwyższej jakości. Profesjonalizm tłumaczy ma szczególne znaczenie w przypadku przekładów specjalistycznych, tzn. dotyczących konkretnych obszarów wiedzy, jak biotechnologia, rolnictwo czy prawo.

Często jednak sam nie jesteś w stanie zweryfikować jakości tłumaczenia. Jak więc sprawdzić czy biuro tłumaczeń zapewnia odpowiedni poziom przekładów? Jedną z możliwości jest zlecenie sprawdzenia tekstu freelancerowi lub innej firmie zajmującej się przekładami. Poza tym jednak warto wybierać biura, które stosują kilka zasad świadczących o wysokim poziomie usługi.

Co to zasady? Przede wszystkim do każdego zlecenia powinna zostać przypisana odpowiednia grupa tłumaczy – wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Dobrze, gdy biuro korzysta z pomocy native speaker warszawa i prowadzi weryfikację na kilku etapach tłumaczenia. Ponadto o jakości świadczy też wypełnianie norm ISO, tzn.

ISO 9001 oraz normy PN-EN 15038:2006. Wyznacznikiem dobrego biura jest także dobry kontakt z klientem, gdy tylko zleceniodawca tego potrzebuje.